Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs

Ilgstošā sociālā aprūpe, īslaicīgā sociālā aprūpe un veselības aprūpe

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs

Komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls pieder Jēkabpils novada pašvaldībai. Centrs izveidots 1997. gadā.

Tās mērķis ir – sniegt veselības, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Veselības un sociālās aprūpes centra pakalpojumi

Īslaicīgā sociālā aprūpe

Pilngadīgas personas ar I un II grupas invaliditāti un personas pensijas vecumā, kurām nepieciešama patstāvīga aprūpe vai aprūpe uz laiku

Ilgstošā sociālā aprūpe

Pilngadīgas personas ar I un II grupas invaliditāti un personas pensijas vecumā, kurām nepieciešama patstāvīga aprūpe vai aprūpe uz laiku

Attīstīt pašaprūpes iemaņas
Apmeklēt dažādas nodarbības un kultūras pasākumus
Izmantot bibliotēku
Saņemt garīgo aprūpi

Publiskojamā informācija

Informācija par īpašuma struktūru

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 100% apmērā ir Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
Komercdarbības veidi
Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā
2021.-2023. gadā veiktie maksājumi2017.-2020. gadā veiktie maksājumi
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums 2018.-2023.gadā
Kapitālsabiedrības ziedošanas stratēģija un ziedošanas kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Ziedojumu pieņemšanas kārtība. Informācija par saņemtiem ziedojumiem

No 2018.-2023. gadam nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

Ziedojumu pieņemšanas un lietošanas kārtība
Kapitālsabiedrības mantas iznomāšana
Kapitālsabiedrība neveic kustamas un nekustamas mantas iznomāšanu
Informācija par iepirkumiem

Publisko iepirkumu procedūras  netiek veiktas

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Darbības izvērtējums 2023Darbības izvērtējums 2022Darbības izvērtējums 2021
Statūti
Statūti
Informācija par valdes locekli
Valdes locekles profesionālā darba pieredze

Valdes loceklim nav amati citās kapitālsabiedrībās.

Valdes loceklis ievēlēts ar 2024.gada 2.janvāri uz 5 gadiem.

Informācija par organizatorisko struktūru
Struktūrshēma
Sabiedrības sniegtie pakalpojumi un to cenrādis
Pakalpojumi un to cenrādis
Cita informācija
NolikumsTrauksmes celšana

Galerija

Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”
Jur.adrese: Kārļa iela 5/7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Faktiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Tālrunis 28809219 (māsu istaba); 28805260 (grāmatvedība),
E-pasta adrese: viesitesvsac@inbox.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Ilga Laizāne
tālr. 22334744, e-pasta adrese: ilga.laizane@vsac.lv 

[wpforms id="31" title="false" description="false"]

Labais vairo labo! 2023


This will close in 0 seconds