Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs

Ilgstošā sociālā aprūpe, īslaicīgā sociālā aprūpe un veselības aprūpe

Veselības un sociālās aprūpes centrs

Komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls pieder Viesītes novada pašvaldībai. Centrs izveidots 1997. gadā.

Tās mērķis ir – sniegt veselības, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Veselības un sociālās aprūpes centra pakalpojumi

Īslaicīgā sociālā aprūpe

Pilngadīgas personas ar I un II grupas invaliditāti un personas pensijas vecumā, kurām nepieciešama patstāvīga aprūpe vai aprūpe uz laiku

Ilgstošā sociālā aprūpe

Pilngadīgas personas ar I un II grupas invaliditāti un personas pensijas vecumā, kurām nepieciešama patstāvīga aprūpe vai aprūpe uz laiku

Attīstīt pašaprūpes iemaņas
Apmeklēt dažādas nodarbības un kultūras pasākumus
Izmantot bibliotēku
Saņemt garīgo aprūpi

Galerija

Kontakti

SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”
Jur.adrese: Kārļa iela 5/7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV5237.
Faktiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV5237
Tālrunis 28809219 (māsu istaba); 28805260 (grāmatvedība),
E-pasta adrese: viesitesvsac@inbox.lv

SIA „Viesītes VSAC” vadītāja Ilga Laizāne
tālr. 22334744, e-pasta adrese: ilga.laizane@vsac.lv 

[wpforms id="31" title="false" description="false"]