Par mums

Ilgstošā sociālā aprūpe, īslaicīgā sociālā aprūpe un veselības aprūpe